Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu

16:28 | 27/11/2017 193 lượt xem