Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

19:39 | 21/09/2018 203 lượt xem