HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp Đoàn nghệ thuật châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

21:37 | 17/09/2019 251 lượt xem