LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tham dự tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Đông - Châu Phi”

19:44 | 09/09/2019 190 lượt xem