Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy dự Lễ khai hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên

11:24 | 11/02/2019 378 lượt xem