TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chúc mừng Báo Yên Bái nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

20:09 | 20/06/2018 127 lượt xem