Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chúc mừng Báo Yên Bái nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

20:09 | 20/06/2018 142 lượt xem