TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Chủ đầu tư phải tích cực đôn đốc, giám sát tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm của tỉnh

19:32 | 22/03/2019 123 lượt xem