Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Chủ đầu tư phải tích cực đôn đốc, giám sát tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm của tỉnh

19:32 | 22/03/2019 181 lượt xem