Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UB MTTQ tỉnh tặng quà Tết tại xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên

19:55 | 29/01/2019 132 lượt xem