TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nông Văn Lịnh làm việc tại huyện Văn Chấn

19:06 | 13/09/2018 485 lượt xem