Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng làm việc tại huyện Văn Chấn

19:59 | 27/02/2019 161 lượt xem