Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

17:15 | 27/06/2019 60 lượt xem