Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp giảng dạy tại lớp Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho cán bộ tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy

11:12 | 14/05/2019 311 lượt xem