Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà: Nhà báo cần năng động, tự đổi mới để sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng

17:55 | 17/03/2019 319 lượt xem