Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

10:33 | 24/06/2019 129 lượt xem