Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại xã Minh Quán, xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên

10:43 | 27/04/2018 661 lượt xem