Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra một số mô hình kinh tế tại huyện Trấn Yên

19:31 | 26/04/2018 527 lượt xem