Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà dự sinh hoạt chi bộ thôn Lao Động, Đảng bộ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên

16:55 | 07/06/2019 124 lượt xem