HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chủ trì họp rút kinh nghiệm tổng duyệt chương trình Lễ hội

11:32 | 19/09/2019 552 lượt xem