Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam, nước CHND Trung Hoa

18:30 | 21/03/2019 687 lượt xem