LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam, nước CHND Trung Hoa

18:30 | 21/03/2019 757 lượt xem