TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái có việc làm và thu nhập ổn định nhờ cây cao su(Tiếng Dao)

10:24 | 23/11/2012 1,013 lượt xem