LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đón nhận thương hiệu và khai trương hệ thống bán hàng chè Suối Giàng

19:05 | 02/10/2013 403 lượt xem