Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đổi thay ở xã nông thôn mới Đại Phác huyện Văn Yên

18:46 | 21/12/2017 334 lượt xem