Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đổi thay ở xã nông thôn mới Đại Phác huyện Văn Yên

18:46 | 21/12/2017 208 lượt xem