Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đội QLTT số 1 tăng cường công tác kiểm soát thị trường dịp cuối năm

19:31 | 25/12/2018 120 lượt xem