Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri

18:07 | 15/06/2019 42 lượt xem