HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri

18:07 | 15/06/2019 62 lượt xem