Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Độc đáo sắc màu văn hóa của đồng bào Mông Yên Bái

19:52 | 16/05/2019 575 lượt xem