Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Độc đáo cây khèn nứa của đồng bào Dao Yên Thành

08:46 | 25/03/2016 2,532 lượt xem