Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Độc đáo, ấn tượng sự kiện "Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái" tại Hà Nội

16:48 | 19/05/2019 350 lượt xem