Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp mở rộng quy mô nhờ đề án khuyến công

18:47 | 29/05/2018 191 lượt xem