Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn thiện nguyện dòng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ tại huyện Văn Chấn

18:44 | 06/11/2017 363 lượt xem