Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn thanh niên xã Phúc An, huyện Yên Bình làm theo lời Bác

19:42 | 17/09/2018 2,501 lượt xem