TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới của TW làm việc với tỉnh Yên Bái

17:45 | 03/10/2012 310 lượt xem