Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới của TW làm việc với tỉnh Yên Bái

17:45 | 03/10/2012 303 lượt xem