KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới của TW làm việc với tỉnh Yên Bái

17:45 | 03/10/2012 320 lượt xem