Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn khối các cơ quan tỉnh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

19:38 | 19/03/2019 177 lượt xem