TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đoàn khối các cơ quan tỉnh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

19:38 | 19/03/2019 136 lượt xem