Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ

19:57 | 18/10/2018 215 lượt xem