TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đoàn giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ

19:57 | 18/10/2018 186 lượt xem