Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với huyện Mù Cang Chải

19:49 | 17/07/2019 58 lượt xem