Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn Doanh nghiệp nước Cộng hòa Italia làm việc với tỉnh Yên Bái

20:03 | 12/10/2017 1,539 lượt xem