Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn

19:53 | 06/05/2019 189 lượt xem