Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Kiến trúc

18:09 | 17/10/2018 105 lượt xem