Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Trấn Yên

15:49 | 13/05/2019 193 lượt xem