Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mù Cang Chải

18:56 | 04/05/2018 384 lượt xem