Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên

19:00 | 18/06/2018 426 lượt xem