KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại huyện Lục Yên

19:15 | 06/08/2019 72 lượt xem