LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đoàn đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri xã Xà Hồ huyện Trạm Tấu

19:05 | 30/09/2013 1,073 lượt xem