Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái báo công dâng Bác tại KDT lịch sử Kim Liên tỉnh Nghệ An

17:54 | 14/07/2016 638 lượt xem