Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Yên Bái báo công dâng Bác

19:38 | 05/10/2018 309 lượt xem