Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Viêng Chăn thăm mô hình dâu tằm tại Trấn Yên và Công ty may tại thành phố Yên Bái

19:36 | 01/10/2018 189 lượt xem