Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh bàn giao nhà cho các hộ dân huyện Trạm Tấu

19:09 | 29/03/2018 294 lượt xem