Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác nước Cộng hòa Ukraina chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái

18:29 | 12/03/2018 384 lượt xem