Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới làm việc tại huyện Mù Cang Chải

18:49 | 23/09/2018 285 lượt xem