Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của Viện Chiến lược Quốc phòng – Bộ Quốc phòng làm việc với BCĐ Tây Bắc và Bộ CHQS tỉnh

19:42 | 28/06/2017 660 lượt xem