Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đoàn công tác của Viện Chiến lược Quốc phòng – Bộ Quốc phòng làm việc với BCĐ Tây Bắc và Bộ CHQS tỉnh

19:42 | 28/06/2017 689 lượt xem