Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc khảo sát chương trình tín dụng ưu đãi đối với đồng bào DTTS tại xã Viễn Sơn, Văn Yên

19:16 | 14/06/2018 263 lượt xem