TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc khảo sát chương trình tín dụng ưu đãi đối với đồng bào DTTS tại xã Viễn Sơn, Văn Yên

19:16 | 14/06/2018 276 lượt xem