Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc khảo sát chương trình tín dụng ưu đãi đối với đồng bào DTTS tại xã Viễn Sơn, Văn Yên

19:16 | 14/06/2018 286 lượt xem