Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc khảo sát chương trình tín dụng ưu đãi đối với đồng bào DTTS tại xã Viễn Sơn, Văn Yên

19:16 | 14/06/2018 202 lượt xem